Зареждам...
Общи условия

 Сайтът е собственост и се администрира от Изида ООД - гр.Добрич.

 

Общите условия описани в това споразумение важат за всички потребители на izida-sport.com.

 

За да ползвате услугите предоставени от сайта, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Общи условия. Ако не приемате тези условия, Вие не може да използвате izida-sport.com и услугите, предоставени в него.

 

izida-sport.com си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в сайта.

 

Потребител е всяко лице, което се е регистрирало в izida-sport.com и използва услугите, предоставени от сайта.

 

Потребителят се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация.

 

Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

 

Задължително условие за издаване на платежен документ и удостоверяване на плащане е  при попълване на регистрацията потребителят да предостави пълни и верни данни.

 

Администраторът на izida-sport.com има право да закрие и/или изтрие, ограничи достъпа до информация, улуги или профил на произволен потребител/и, по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушване на Общите условия.

 

izida-sport.com има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия.

 

izida-sport.com има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали и съобщения на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 

izida-sport.com не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

 

izida-sport.com има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители.

 

izida-sport.com не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в сайта.

 

izida-sport.com не носи отговорност за невярна информация, предоставена от потребителя, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава, izida-sport.com има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на потребителя, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от сайта. izida-sport.com  не носи отговорност в случай на претърпени от потребителя вреди в резултат на предоставени от него (потребителя) на трети лица име и парола за достъп до базата на сайта.

 

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на izida-sport.com, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

 

Потребителите на izida-sport.com се съгласяват, че сайтът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от тях материали.

 

Потребителят се съгласява:

•    Да спазва добрия тон

•    Да пише на кирилица

•    Да не агитира към расова, полова или етническа дискриминация

•    Да не поства едносрични и повтарящи се материали, коментари, текстове, снимки, видео материали

 

В izida-sport.com е забранено:

Публикуването на порнографски, педофилски или други забранени от законодателството в Република България текстове, снимки и видео материали.

Прогноза за времето