Зареждам...
Как да резервираме

 

online резервиране:

 

1.Регистрирате се в сайта, като попълвате пълни и верни данни на кирилица. Изискването за въвеждане на ЕГН е подчинено на изискванията на нормативните актове, с цел коректно издаване на платежен документ - фактура.

 

2.Притежавате дебитна/кредитна карта.

 

3.Логвате се в сайта с потребителското си име и парола и отивате на "Резервации".

 

4.Избирате желания обект и час и следвате инструкциите.

 

5.При успешно плащане системата генерира билет, който следва вие да разпечатате. С този билет и с лична карта (ученическа карта) вие ще удостоверите самоличността си пред служителите на Изида ООД.

 

6.Резервирането на билет следва да се извърши на името на член от отбора, който със сигурност ще се яви за игра с останалите. Достъп до игрището се предоставя единствено, ако лицето направило резервацията се легитимира по определения ред. При неспазване на това изискване достъпа се отказва и сумата, платена за резервацията не подлежи на възстановяване.

 

7.Лицето, направило резервация носи отговорност за нанесени щети на спортните съоръжения по време на игра.

 

8.Времевият диапазон, в който можете да извършите плащане за заявена резервация е ограничен - 5 минути. В случай, че системата не отчете транзакция в този период, то резервацията се отменя автоматично.

 

9.Резервации се извършват само за следващите 7 дни, като с всеки изминал ден възможния седемдневен период за резервиране се актуализира. Aко желаете фактура, моля отбележете това на предвиденото за целта място. Фактурата ще бъде издадена в тридневен срок от резервирането и можете да я получите от служителите на Изида ООД.

 

10.Клиентът, след представяне на билета на служител на Изида ООД, е длъжен да пази своя отрязък до напускане на игрището.

 

11.При възпрепятстване ползването на резервираното игрище по вина на Изида ООД (например ремонт) или в случай на бедствия и аварии, билетът може да бъде презаверен за друга дата и час, като за всеки конкретен случай клиентът трябва да се обърне към администрацията на фирмата.

 

12.При неявяване на клиент на конкретното игрище в съответния час сумата заплатена за резервацията не се връща.

 

Резервиране при служител на Изида ООД:

 

1.При желание да се резервира игрище и съответно заплащане в брой, клиентът трябва да извърши това на място. Служителят на Изида ООД въвежда данните на клиента в системата за резервиране.

 

2.На клиента се издава билет, касов бон и при желание фактура.

 

3.С този билет и с лична карта (ученическа карта) вие ще удостоверите самоличността си пред служителите на Изида ООД.

 

4.Клиентът, след представяне на билета на служител на Изида ООД, е длъжен да пази своя отрязък до напускане на игрището.

 

5.При възпрепятстване ползването на резервираното игрище по вина на Изида ООД (например ремонт) или в случай на бедствия и аварии, билетът може да бъде презаверен за друга дата и час, като за всеки конкретен случай клиентът трябва да се обърне към администрацията на фирмата.

 

6.При неявяване на клиент на конкретното игрище в съответния час сумата заплатена за резервацията не се връща.
 

Прогноза за времето